Vyhledávání


Kontakt

ZasTenRock
Pořadatel
SK ZÁSADA z.s.
Zásada č.p. 344
468 25

+420606655595

E-mail: mirekprinc@fotbalzasada.cz

Novinky

9. ročník BUDE

09.01.2020 09:09
Ano, v roce 2020 se těšte na 22.8., kdy se v našem areálu zase brnkne do strun.

ZTRÁTY A NÁLEZY

21.08.2019 07:57
V areálu jsme při úklidu našli postarší batoh s powerbankou a dále mikinu. Tak se případně ozvěte.

Na co se těšit!!! Pusťte si výběr na Youtube kanálu ;-)

07.08.2019 06:53
Pusťte si na youtube kanálu výběr letošních kapel !! ZDE.

Předprodej 2019

15.07.2019 20:00
Zajistěte si lupeny za zvýhodněných 250,- už nyní. Ticketstream předprodej zde.

ZasTenRock 2019

05.01.2019 20:35
Plánujete už své aktivity na léto?? Tak 17.8.2019 si rezervujte na ZasTenRock 2019. Ano i tenhle...

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.

Provozní řád Festival ZasTenRock

Příjezd a parkování

Přímo v areálu je vyhrazeno parkování pouze pro kapely a organizátory s povolením ke vjezdu. K parkování je možno použít vyhrazené ploch P1, P2 a P3. Přijíždějící návštěvníci jsou povinni respektovat obsluhu parkoviště a parkovat na určených místech.

Vstup do areálu

Areál je pro návštěvníky otevřen od 14:00 hod. Hudební produkce probíhá od 15:00 hod. Do areálu se vstupuje pouze vstupy k tomu určenými. Každý návštěvník bude na základě platné vstupenky označen Tyvek páskem. Návštěvník je povinen si jej ponechat na ruce po celou dobu akce a při kontrole Bezpečnostní službou se prokázat i platnou vstupenkou. Je přísný zákaz překonávat oplocení a zábrany kolem areálu a v areálu kolem prostorů, kam není návštěvníkům povolen přístup. Děti do 15 let a 150 cm výšky v doprovodu dospělé osoby mají vstup ZDARMA. Vstup je povolen pouze psům do 5 kg a po celou dobu musí mít náhubek.
Do areálu je zakázáno vnášet tyto předměty: skleněné nádoby a plechovky, PET lahve, vlastní jídlo a nápoje, vč. alkoholických a to v jakémkoli množství a balení, hořlaviny, zbraně jakéhokoliv druhu, pyrotechnické předměty. Dále drogy a omamné látky a předměty ohrožující bezpečnost.

V areálu je pro vás připraven dostatek občerstvení na dostatečném počtu výčepních míst.

Pořizování obrazového záznamu

Pořizování profesionálních záznamů z akce je povoleno pouze akreditovaným novinářům. Akreditaci si zajistěte nejdéle 2 dny před dnem akce na adrese mirekprinc@fotbalzasada.cz. Pro běžné návštěvníky je možno pořizovat pouze záznam na telefony a kompaktní fotoaparáty a materiál z akce nepoužívat bez svolení pořadatele ke komerčním účelům.

Bezpečnostní služba

Bezpečnostní služba je na festivalu na ochranu návštěvníků, jakož i na ochranu festivalových prostor a festivalového zařízení. O bezpečnost mimo areál festivalu se stará Policie ČR. Mezi pravomoci Bezpečnostní služby (pracovníci jsou viditelně označeni) patří mimo jiné následující činnosti: kontrola vstupenek a identifikačních náramků při vstupu do areálu festivalu i při pohybu uvnitř areálu po celou dobu konání akce vč. namátkových kontrol, osobní prohlídka při vstupu do areálu (kontrola zákazu vnášení nebezpečných a nepovolených předmětů). V případě porušení návštěvního řádu, neakceptování pokynů pořadatelů, ohrožování ostatních návštěvníků nebo neprokázání se platnou vstupenkou má Bezpečnostní služba právo návštěvníka vyvést z areálu.

Nebezpečí a První pomoc

Pokud narazíte na nebezpečné jednání osob, nebezpečí požáru nebo jiné ohrožení návštěvníků, informujte neprodleně kohokoliv z pořadatelů nebo Bezpečnostní služby. V případě nebezpečí požáru kontaktujte Požární hlídku – osoby v typickém hasičském oblečení nebo kontaktujte nejbližšího organizátora akce. Festival má k dispozici stanoviště první pomoci s kvalifikovaným zdravotním personálem. V případě úrazu i v případě podezření na zdravotní problémy (kohokoliv z vašeho okolí, i neznámého) kontaktujte zdravotníky – pohybují se v areálu v klasických reflexních zdravotnických oděvech. V případě úrazu mimo dosah festivalové zdravotnické služby (např. v obci apod.) volejte číslo záchranné služby 155. Hasiči a zdravotníci jsou k zastižení také na tel. čísle 112, které můžete využít i jako linku pro přivolání pomoci. K bezproblémovému průběhu festivalu pomůže, když k sobě jako návštěvníci budete navzájem ohleduplní a budete spolupracovat se zdravotníky, pořadateli i bezpečnostní službou. V teplých dnech se chraňte se před slunečním zářením a před nadměrným hlukem.

Stanové městečko

Stanové městečko je k dispozici návštěvníkům, kteří projdou klasickým vstupem a po celou dobu pobytu mají vstupenku a identifikační náramek. Stanové městečko je ve vyhrazeném prostoru pořadatelem - viz mapka areálu. Ve stanovém městečku je přísný zákaz rozdělávání ohně, hlasitého chování a obtěžování okolních návštěvníků.

Ostatní

Dodržujte hygienická pravidla, použijte WC v areálu a hygienické žlaby k mytí a udržujte v těchto prostorech pořádek. Buďte prosíme ohleduplní k ostatním návštěvníkům, chovejte se v souladu s dobrými mravy. Akci si užijte a uchovejte si hezké vzpomínky.

 

Mapa areálu 2019

 

ke stažení ZDE (formát pdf)